MEDITAČNÍ CENTRUM VYHLÍDKY

Úvod

Meditační centrum Diamantové cesty linie Karma Kagjü Vyhlídky je jedno ze tří center pro meditaci v ústraní v České republice. Nabízí prostory zkušeným praktikujícím, kteří mají zájem prohloubit svou každodenní praxi intenzivní meditací.

O centru

Vyhlídky jsou osada, která se nachází asi 8 kilometrů od centra Českých Budějovic, západně od obce Hlincová Hora a rekreační oblasti Mrhal.

Skupina praktikujících žáků lamy Oleho Nydahla zde v roce 1999 zakoupila bývalé hospodářské stavení, které bylo věnováno Nadačnímu fondu Nydahl. V roce 2000 se centrum otevřelo zájemcům o meditaci. Je spravováno Buddhistickou kulturní společností, což je spolek tvořený lidmi aktivně se podílejícími na celém projektu.

V současnosti zde probíhají především meditační kurzy, setkání praktikujících buddhistů a meditační ústraní. Součástí meditačního centra jsou pozemky v rozsahu 3 hektarů, které lze využít k praxi i odpočinku.

Meditační centrum Vyhlídky je místem, jehož účelem je poskytnout praktikujícím buddhistům linie Karma Kagjü prostor pro meditaci a studium buddhistických učení. Návštěvníci mají k dispozici prostornou gompu s kapacitou 100 lidí, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení.

 

„Můj návod je jednoduchý: řekněte lidem, jak je důležité, aby našli něco, co je může přenést přes nemoci, stáří a smrt. Nebojte se jim ukázat vaši radost ze života. Řekněte jim, že mysl je jako prostor: otevřená, jasná a neomezená.“

Lama Ole Nydahl

Úvod

Fotogalerie

Fotografie z akcí na Vyhlídkách.

Více.

 


Buddhismus

Buddha dal lidem do rukou nástroje pro osobní rozvoj, které umožňují lépe žít, stát se naprosto svobodnými a plnými radosti. Svá učení předával v každodenních situacích, putoval se svými žáky po tehdejší Indii a vysvětloval, "jak se věci mají".

Meditace

Buddhistická meditace je nejrychlejší cesta k rozvinutí potenciálu mysli a dosažení trvalého štěstí. Cíl je neobyčejně jednoduchý - zbavit se obav a očekávání. V okamžiku tady a teď se přirozeně projeví všechny dokonalé kvality mysli.

Naši učitelé

Buddhistické centrum Vyhlídky založil lama Ole Nydahl, jeden z prvních Evropanů pověřených učit buddhismus na Západě. Centrum je pod duchovním vedením Thaje Dordžeho, Jeho Svatosti 17. Gjalwy Karmapy, který je hlavou linie Karma Kagjü.